Insektshotell - 'Le Jardin' från Moulin Roty

  • 269 kr

Insektshotell, även kallat bihotell, är en av människan byggd konstruktion där insekter ska kunna bo och övervintra. Ett insektshotell kan därför liknas vid en

Insektshotell, även kallat bihotell, är en av människan byggd konstruktion där insekter ska kunna bo och övervintra. Ett insektshotell kan därför liknas vid en fågelholk för insekter.

Det är viktigt att hjälpa våra små insekter. De är förutsättningen för allt liv på jorden. Naturskyddsföreningen skriver så här: "Vilda bin behöver hitta platser i naturen där de kan bygga sina bon. Vissa vill ha dem på och i marken och andra i håligheter i döda träd eller kvistar. Allra bäst är såklart om de själva kan hitta sådana platser. Men jordbrukslandskapet har förändrats och binas boplatser håller på att försvinna." Därför är det viktigt att vi försöker hjälpa våra små flygande vänner så att jorden fortsätter blomstra på samma vackra sätt som idag.

Här finns ett insektshotell i trä med massor av rum för massor av spännande gäster. Sätt upp det i ett träd eller på en annan bra plats och titta vem som flyttar in. Locka nyttiga pollinerare som fjärilar, bin, humlor och nyckelpigor till din trädgård.

Insektshotellet är 19x13x27 cm

Det lilla hotellet kommer i en fin presentförpackning.

Moulin Rotys serie 'Le Jardin' (trädgården) är fullt med fina, användbara verktyg och saker för de naturintresserade.

Design: Moulin Roty, Frankrike