Humblebee eller Bumblebee

När Darwin, eller någon av hans samtidiga, första gången skrev om luftens fluffigaste flygare kallade han dem Humblebees. Darwin ska ha kallat dem Humblebees helt enkelt för att de hummar när de flyger runt.

Förändringen av humlans engelska namn har skett gradvis men det finns vissa händelser som kan ha haft stor betydelse. I Beatrix Potter's Tale of Mrs Tittlemouse (1910) är hjältinnan orolig eftersom ett gäng husockupanter gör mossiga bon på hennes bakgård. Ockupanternas ledare heter Babbitty Bumble.

Det är kanske vid ungefär den här tiden som myten om att det är vetenskapligt omöjligt för en humla att flyga kom till. När flygplansutvecklingen tog fart under mellankrigsåren hyllades flygplan med en smalare siluett. De äldre flygplanen liknades vid den fluffiga humlan med sina små vingar och knubbiga kropp som bumpar mellan blomma till blomma. Namnet Bumblebee blev med tiden mer och mer vedertaget och i och med utgivningen av boken Bumblebee av John Free och Colin Butler (1959), hade humlan bytt namn på riktigt


Källa: The Guardian.