BRIS

Idag, på alla hjärtans dag, går 10% av allt ni handlar till BRIS - Barnens Rätt I Samhället. Eftersom alla barn har rätt att känna sig älskade och respekterade.

Allt gott!
Mr Humblebee

***************

-BRIS-

Varje barn är bärare av mänskliga rättigheter och särskilda rättigheter i egenskap av att vara barn. Barnets rättigheter är universella, ovillkorade och gäller varje barn. Bris är en barnrättsorganisation som arbetar för att stärka barnets rättigheter genom att stödja barn utifrån barnets behov, mobilisera samhället och påverka beslutsfattare genom att göra barns röster hörda. Bris vision är att varje barn känner till sina rättigheter och lever i ett samhälle där barnets rättigheter tillgodoses.

https://www.bris.se/