Pussel - Hur känns djuren?

219 kr

Vad gömmer sig under varje pusselbit? Kan du gissar hur djuret känns? Vilket djur hör ihop med vad? Känn vad som gömmer sig under pusselbiten! Lyft på de fem olika djuren och känn på materialet under. Låt barnet berätta hur det känns. Barnen utvecklar sitt språk genom att förklara hur det känns. De lär sig också vad djuren heter och på vilket sätt de är olika.

Ca 21x21x1,5 cm

Rekommenderas till +18 mån

Design: Tender Leaf Toys

_____________________________________________