Pussel - Hur känns djuren?

219 kr

Vad gömmer sig under varje pusselbit? Kan du gissar hur djuret känns? Vilket djur hör ihop med vad? Känn vad som gömmer sig under pusselbiten! Lyft på de fem olika djuren och känn på materialet under. Låt barnet berätta hur det känns. Barnen utvecklar sitt språk genom att förklara hur det känns. De lär sig också vad djuren heter och på vilket sätt de är olika.

Storlek på pusslet, ca 21x21x1,5 cm

Rekommenderas till +18 mån

Design: Tender Leaf Toys

____________________________________________

Tender Leaf Toys tycker att det är viktigt att barn får en naturlig lekmiljö. Tender Leaf Toys grundades av  hantverkare och designers som ville använda sin erfarenhet, kunskap och kreativitet för att ta fram vackra leksaker som ger energi, kärlek och glädje till familjer. De har blivit belönade för sin strävan att upprätthålla etisk hög standard genom hela sin organisation.

Alla delar i tillverkningsprocessen är samlade på samma geografiska plats för att spara in på transporterna. Leksakerna är tillverkade av gummiträ och för varje träd som går åt i tillverkningen planterar Tender Leaf Toys ett nytt. Tender Leaf Toys tycker att det är viktigt att vi alla, oavsett storlek, tar vårt ansvar för en hållbar framtid och en vacker värld till våra barn.