Gorilla - Ett spel där korten flyger! från Djeco

  • 109 kr

Se till att inte ha några kort kvar på handen. Ett spel med snabba associationer för att se till att bli av med alla dina kort. Spelets regler liknar UNOs.

Se till att inte ha några kort kvar på handen. Ett spel med snabba associationer för att se till att bli av med alla dina kort. Spelets regler liknar UNO. 

Från Djeco.

30 minuter
Från 6 år
3-5 spelare
Bra kalaspresent
Bra på resa 8,5 x 11,7 x 2,8 cm


Spelets mål: Att inte ha några kort kvar på hand

Spelförberedelser: Givaren ger sex kort till varje spelare, övriga kort bildar talongen.

Spelregler: Den yngste spelaren lägger ett djurkort mitt på bordet (till exempel: tiger + röd buss). Sedan är det nästa spelares tur att lägga ut ett djurkort med buss av samma färg (till exempel: krokodil + röd buss) eller ett kort med samma djur men med en annan färg på bussen (till exempel tiger + blå buss). Om han eller hon inte kan spela tar hon i stället ett kort i talongen. Sedan är det nästa spelares tur att spela eller ta ett kort enligt samma regler. Obs! Om kortet från talongen är av rätt slag läggs det omedelbart ut.

Specialkorten:

Jokern: en spelare kan alltid lägga ut detta kort när det är hans eller hennes tur att spela. Men det får inte läggas ut under den sista omgången. Nästa spelare lägger ut ett djurkort med valfri färg eller en gorilla.

4 kort med panter: alla andra spelare tar ett kort från talongen. På ett panterkort får man lägga ett annat panterkort.

4 kort med apa: nästa spelare står över (om en spelare - A - lägger ut ett sådant kort får nästa spelare - B - inte spela utan först spelaren därefter - C.

Fyra kort med gorilla: dessa kort får läggas på ett djurkort med samma färg på bussen eller på jokern (till exempel: ett kort med gorilla + gul buss läggs på ett kort med zebra + gul buss). Så snart det är gjort skall alla andra spelare slå gorillan. Den som kommer sist får som straff ta tre kort från talongen och börja om igen med ett kort med valfritt djur (han eller hon får dock inte lägga ut jokern eller en gorilla).

4 kort med elefant: spelet ändrar riktning. Om en spelare - B - lägger ut ett sådant kort är det sedan föregående spelare (- A -) som står i tur att spela igen.

När det inte längre finns någon talong blandas alla utlagda kort utom det översta och vänds för att bilda en ny talong.

Partiets slut: När en av spelarna bara har ett kort kvar på hand, skall han eller hon säga "gorilla" innan partiet fortsätter. Om spelaren glömmer bort det får de andra spelarna påpeka det. I så fall tar han eller hon ett kort som straff och partiet fortsätter. Om ingen lägger märket till är det tur för den felande.

Vinnare är den förste spelare som inte har några kort kvar på hand.