Crocodile Snap från Orchard toys

  • 119 kr

Var uppmärksam på vilka kort som kommer upp. Om du inte har några kort kvar är du ute ur spelet! Den som har kort kvar längst vinner!

Var uppmärksam på vilka kort som kommer upp. Om du inte har några kort kvar är du ute ur spelet! Den som har kort kvar längst vinner! 

Så här spelar du:
Blanda alla kort och dela ut samtliga med bildsidan ner till alla spelare. Första spelaren vänder upp ett kort i sin egen hög. Sedan vänder nästa spelare upp ett kort. Högarna med uppvända kort hålls åtskilda. Så fort någon upptäcker att det ligger två lika kort på bordet ropar spelare "Taget!" och får då ta de två högarna där korten ligger. Om någon blir av med alla sina kort är man ute ur spelet. Om det kommer upp två krokodiler måste spelarna vara tysta men lägga armarna i kors över bröstet. Den som först gör detta får ta upp de översta kortet i allas högar. Den som är sist med att ha kort kvar vinner!

Litet format på spelet och därför bra att ha med på resan. 

Från Orchard Toys.

Ca 10 minuter
2-4 spelare
3-8 år
Bra på resan. 15x14x2,5 cm.
Bra present